Loading...

« Back to Appointments

Семейни спомени - пакети

Семейни спомени (Детски рожден ден + Коледа 15)

340,00 лв.
Това пакетно предложение е насочено към семейства, които обичат да запечатват спомени поне 2 пъти годишно и включва една услуга Детски рожден ден + една Коледна фотосесия 15.
Закупувайки тези два продукта в пакет спестявате 70 лв. отколкото ако ги заявите поотделно. Валидността на пакета е 1 година, в рамките на която трябва да се резервират и двете услуги.
ВАЖНО: Преди да закупите този пакет, моля свържете се с мен, за да Ви потвърдя дали съм свободен на датата на партито. След закупуване на пакета моля веднага ме резервирайте за партито.

Семейни спомени (Фотосесия мини + Коледа 15)

290,00 лв.
Това пакетно предложение е насочено към семейства, които обичат да запечатват спомени поне 2 пъти годишно и включва една Фотосесия мини + една Коледна фотосесия 15.
Закупувайки тези два продукта в пакет спестявате 50 лв. отколкото ако ги заявите поотделно. Валидността на пакета е 1 година, в рамките на която трябва да се резервират и двете услуги.

Семейни спомени (Фотосесия премиум + Коледа 15)

380,00 лв.
Това пакетно предложение е насочено към семейства, които обичат да запечатват спомени поне 2 пъти годишно и включва една Фотосесия премиум + една Коледна фотосесия 15.
Закупувайки тези два продукта в пакет спестявате 80 лв. отколкото ако ги заявите поотделно. Валидността на пакета е 1 година, в рамките на която трябва да се резервират и двете услуги.

Семейни спомени (Фотосесия стандарт + Коледа 15)

345,00 лв.
Това пакетно предложение е насочено към семейства, които обичат да запечатват спомени поне 2 пъти годишно и включва една Фотосесия стандарт + една Коледна фотосесия 15.
Закупувайки тези два продукта в пакет спестявате 60 лв. отколкото ако ги заявите поотделно. Валидността на пакета е 1 година, в рамките на която трябва да се резервират и двете услуги.