Loading...

« Back to Appointments

Konštelácie

Balík 2x Konštelácie s figúrkami v praxi I. II.

255,00 €
Balík dvoch školení: Konštelácie s figúrkami v praxi I., II.
Po zakúpení balíka sa zapíšte sa na oba termíny.
Dva dni, spolu 960 minút.

Balík 3x Konštelácie s figúrkami v praxi I. II. III.

325,00 €
Balík troch školení: Konštelácie s figúrkami v praxi I., II., III.
Po zakúpení balíka sa zapíšte sa na všetky tri termíny.
Tri dni, spolu 1320 minút.

Koučingy

5 koučingov (life coaching)

340,00 €
5 koučingových sedení so Silviou